dorkbot sofia na 6-i november

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

dorkbot sofia na 6-i november

dorkbot-sofia
po na dolu na latinica

                                                     Dorkbot-София
                                да правиш странни неща с електричество

                                      На  6 ноември, 2006 г. от 18:30 ч.
                                                             салон
                  Национално Училище за Изящни Изкуства “Илия Петров”
                                             София, бул. “Васил Левски”62

След двегодишно прекъсване Dorkbot-София възстанови дейност.

На 6 ноември, 2006 г. от 18:30 ч. в салона на Национално Училище за
Изящни Изкуства “Илия Петров” Dorkbot-София  организира презентация на
Енирке Ърн, Щвейцария, който ще представи NetPd - проект, чиято основна
идея е артистите да споделят обичайно използваните от тях програми -
инструменти за създаване на аудио или видео изкуство посредством
интернет.
Енрике Ърн, като един от основателите на NetPd ще представи концепцията
на  NetPd както и ще покаже няколко примера на творби създадени с този
софтуер.
Също така, по време на Dorkbot събитието ще се опитаме да установим
интернет връзка с приятели и колеги от цял свят, за да ипровизираме jam
  session.
http://netpd.org
http://netpd.org/NetpdPatches
http://puredata.info

За Dorkbot-София
Dorkbot представлява серия от неформални срещи и презентации,
организирани за първи път през 2000 г. в Ню Йорк от Дъглас Репето.
Оттогава са обособени над 60 Dorkbot групи в цял свят.
През 2004 г. В София беше проведена първата Dorkbot среща, инициатирана
от Рене Беекман. През пролетта на 2004 г. бяха направени няколко
презентации с голям успех.

http://dorkbot.org/dorkbotsofia
                                                     Dorkbot-Sofia
                                da pravish stranni neshta s
elektrichestvo

                                      Na  6 noemvri, 2006 g. ot 18:30 ch.
                                                             salon
                  Nacionalno Uchilishte za Iziashtni Izkustva “Iliia
Petrov”
                                             Sofiia, bul. “Vasil
Levski”62

Sled dvegodishno prekysvane Dorkbot-Sofiia vyzstanovi dejnost.

Na 6 noemvri, 2006 g. ot 18:30 ch. v salona na Nacionalno Uchilishte za
Iziashtni Izkustva “Iliia Petrov” Dorkbot-Sofiia  organizira
prezentaciia na Enrique Ern, Щvejcariia, kojto shte predstavi NetPd -
proekt, chiiato osnovna ideia e artistite da spodeliat obichajno
izpolzvanite ot tiah programi - instrumenti za syzdavane na audio ili
video izkustvo posredstvom internet.
Enrique Ern, kato edin ot osnovatelite na NetPd shte predstavi
koncepciiata na  NetPd kakto i shte pokazhe niakolko primera na tvorbi
syzdadeni s tozi softuer.
Syshto taka, po vreme na Dorkbot sybitieto shte se opitame da ustanovim
internet vryzka s priiateli i kolegi ot cial sviat, za da iprovizirame
jam  session.
http://netpd.org
http://netpd.org/NetpdPatches
http://puredata.info

Za Dorkbot-Sofiia
Dorkbot predstavliava seriia ot neformalni sreshti i prezentacii,
organizirani za pyrvi pyt prez 2000 g. v Niu Jork ot Dyglas Repeto.
Ottogava sa obosobeni nad 60 Dorkbot grupi v cial sviat.
Prez 2004 g. V Sofiia beshe provedena pyrvata Dorkbot sreshta,
iniciatirana ot Rene Beekman. Prez proletta na 2004 g. biaha napraveni
niakolko prezentacii s goliam uspeh.


http://dorkbot.org/dorkbotsofia

........................................................................
.........dorkbot: people doing strange things with electricity..........
..........................http://dorkbot.org............................
........................................................................